Om oss

Nätverk i förening utan mellanhänder


NÄTVERK OCH SAMARBETE

Vi på LITABYGG.SE kan närmare beskrivas som ett nätverk som består av flera självständiga byggföretag som samarbetar med varandra när vi erbjuder våra tjänster utåt till våra kunder. Vissa av våra byggföretag som ingår i nätverket är registrerade i Baltikum, samt andra i EU länder, några är registrerade i Sverige, och det finns även dem som är registrerade både i Sverige och Baltikum (joint venture). På det sättet kan vi erbjuda flexibilitet när det gäller anpassning till ekonomiska förutsättningar för våra kunders specifika projekt och ändamål. 


FLEXIBEL STRUKTUR

Ett bra exempel på vad vi menar med vår flexibilitet/anpassningsförmåga efter ekonomiska förutsättningar som gäller våra kunders projekt, är att när en företagskund i Sverige anlitar något företag ur vårt nätverk som är registrerat i Litauen, och på det sättet får ett bättre pris på jobbet. Privatpersoner anlitar vanligtvis bara de företag ur vårt nätverk som är registrerade i Sverige eftersom F-skatt och momsregistrering är viktiga komponenter för att kunna tillgodogöra sig ROT avdraget.


KOSTNADSEFFEKTIVITET

Självklart underlättar vårt interna nätverk och vår samarbetskultur att bli ekonomiskt effektiv även när det handlar om aspekter som kompetensuthyrning oss emellan, men även maskin- och verktygsutlåning (t.ex. räcker det med bara en plåtslagare och rörmokare och en grävmaskin etc. till oss alla), på det sättet är vi som mest effektiva och kan pressa våra priser till de nivåer som gör många våra kunder mycket glada, samtidigt som det också glädjer oss eftersom vi får fler uppdrag på det här sättet.


BÄST YRKESFOLK MED KVALITÉ SOM MÅL

Vårt mål är att erbjuda våra kunder 100% kvalité till billigare pris jämfört med inhemsk arbetskraft. Detta mål nås till 50% inte bara p.g.a. att vi tar mindre betalt för våra tjänster, men i mångt och mycket p.g.a. att vi har högre motivation och jobbar med högre tempo, utan många kafferaster/rökpauser och med en extremt kort lunchpaus. Den höga motivationen jämfört med inhemska hantverkare förklaras till stor del med att hemma har vi inte lika generöst system med A-kassor, socialbidrag, försäkringar eller dylikt, och därför är vi vana att arbeta hårt, målinriktat och med en sällsynt kvalité för att vara konkurrenskraftiga i Sverige.

Andra 50% som bidrar till att vi nu under alla år har nått vårt mål till 100% beror på att vi verkligen har lyckats med att få DET ABSOLUT BÄSTA YRKESFOLKET som bara finns att tillgå på arbetsmarknaden. Orsaken till det är att vår platta och genomskinliga (d.v.s. demokratiska) organisationsstruktur som per definition är naturlig för föreningar, tillsammans med en mycket tydlig och klockren arbetsledning gör att de företag som ingår i nätverket verkligen trivs hos oss och visar sin uppskattning genom att prestera sitt bästa.

De byggföretag som ingår i vårt nätverk, och som har valt att registrera sig i Sverige, är naturligtvis:

MOMSREGISTRERADE, INNEHAR F SKATTEBEVIS OCH HAR ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSÄKRINGAR i SVERIGE

       Kontakta oss!

 

  jobb.sverige@gmail.com

 0735-625391