ROT avdrag

Vem har rätt till skattereduktion?

ROT avdrag

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (inklusive ROT-arbeten).

 
Den som söker skattereduktion
- måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
- vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
- har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete.
 
Även du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen och ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
 
Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för hushållsarbete som har utförts före dödsfallet.

 

Hur stor skattereduktion kan jag få?

Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kronor för arbete som är utfört och betalat under året.
 
Exempel 1: Anna har byggt om köket i sin bostadsrätt. För detta har Anna betalat 50 000 kronor i arbetskostnad. Arbetet och betalningen har skett i mars 2009. Förutom att bygga om köket har Anna även anlitat en firma för att måla om huset på landet. För detta har Anna betalat 12 000 kronor avseende arbetskostnad. Arbetet är utfört och betalat i maj 2009. Anna har rätt till skattereduktion hälften av de båda arbetskostnaderna dvs. 31 000 kronor.
 
Exempel 2: Syskonen Lars, Stina och Sture äger tillsammans en sommarstuga. De har anlitat ett företag för att byta tak på sommarstugan. Arbetskostnaden uppgår till 18 000 kronor. Syskonen delar på kostnaden och betalar 6 000 kronor vardera till företagaren. Lars, Stina och Sture har rätt till skattereduktion med 3 000 kronor per person.

 

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?

Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.
 
För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.

 

Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion?

Arbetet ska avse reparation, underhåll, eller om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av kök och badrum, ommålning, tapetsering och golvläggning.
 
Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t.ex. köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande.
 
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.

 

Kan jag få skattereduktion för materialkostnader?

Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är bara arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.

Den översta texten är ett utdrag från Skatteverkets informationsida, läs mer här>>