Murarbeten

Våra murare behärskar alla tekniker, oavsett om det handlar om vanliga sten, tegel, murblock i lättbetong eller granit.

Grundmur – Murar som byggs direkt på marken och utgör en del av en byggnad kallas för grundmur. Grundmurar är oftast försänkta ner i marken för att bli mycket stabila.

Sockelmur – Murar som sitter under exempelvis dörrar och fönster kallas för sockelmurar.

Väggmur – Murar som utgör vertikala rumsavgränsande byggnadsdelar är så kallade väggmurar. Det finns olika typer av väggmurar, exempelvis innermuren och yttermuren.

Yttermur – Yttermuren är den väggmur som sitter ytterst på huset och vetter mot utansidan. Denna mur måste ofta, om inte täckt, vara tålig för att kunna stå emot väder och vind.

Innermur – Innermuren är den väggmur som sitter innerst på huset och vetter mot innansidan. Denna mur är ofta täckt med fanér, tapet eller gipsskivor av estetiska- och isoleringsorsaker.

Skiljemur – Om innermuren är byggd i byggnadens breddriktning är det en så kallad skiljemur.

Stödmurar eller beklädnadsmurar – Murar kan byggas för att stödja andra konstruktioner och kallas då för stödmurar eller beklädnadsmurar.

Om ni finner något intresse av vad vi har att erbjuda,

tveka inte och ring oss! Alla kontaktuppgifter finner ni under -Kontakt-

Tel: 0735 - 625 391