Byte av fönster och dörrar

Fönster

Fönster och dörrar utsätts ofta för sol, fukt och temperaturskiftningar, därför ställs höga krav på utförandet, material och underhåll. Vi är väldigt noga med fönsterarbeten, därför att fönster är en av de svaga punkterna i huset, speciellt på vintrarna. 

Vi brukar alltid först och främst när vi gör/monterar ett fönster fokusera på hållbarheten, ljudisoleringen och tätningen. Så att huset behåller sitt värme på vintrarna, så att oljud inte kommer in i lägenheten/villan och att fönstret är stabilt och tjockt så att olyckor inte inträffar om exempelvis ett barn råkar ramla mot föntret. Säkerheten är alltså vår första och viktigaste prioritering! Och självklart, som kunder alltid begär, att det blir snyggt, vilket våra arbetare efter många års erfarenhet är bra på.

I äldre hus brukar ljudisoleringen vara ett problem. Därför brukar några rekommendera att förbättra isoleringen och reparera fönstrett istället för att byta ut det helt. Men vi anser att det blir enklare och oftast även snyggare att montera in ett helt nytt fönster med nya bågar, ommålning och självklart, med ny och tät isolering.

 

Vi kan byta ut skadade fönsterdelar exempelvis karm och bågar. Som kan bli mycket utsatta och börja ruttna om målningsunderhållet skjuts upp för länge. Även sidostyckenas nedre del brukar vara angripna. Det kan också handla om rent mekaniska skador som s.k. droppnäsan. Som är en annan svag punkt. 

Många kunder brukar önska att vi river befintliga fönster och monterar in nya. Då brukar vi rekommendera att köpa in måttbeställda fönster (eller så köper vi in fönster enligt kundens måttbeskrivningar) för då blir det oftast billigare för kunden och arbetet blir effektivare för oss. Anpassade fönstermått blir även alltid lite snyggare och fräschare.

OBS: Vi monterar även in fönsterdörrar (balkongdörrar och terrassdörrar).  

 

Om ni tycker att något rum i lägenheten/villan är för mörkt, så kan vi ta upp ett nytt fönster i rummet. 

Vi kan försäkra er om att det nya fönstret blir snyggt och stabilt, eftersom vi är väldigt noga med arkitekturen och byggtekniken av monteringen av det nya fönstret. 

OBS: För att ta upp ett nytt fönster så behövs det ibland bygglov från kommunen, därför är det bra att alla tillstånd är klara innan vi börjar bygga hos er.

Dörrar

Om du har en äldre variant av en entré eller innerdörr så kan vi med stor glädje byta ut den till en finare och fräschare från 2000-talet. Utformningen av entrédörren spelar stor roll för dig som husets ägare och det ger även ett stort intryck av huset när du får gästbesök. Detaljerna på dörren spelar stor roll, därför är vi redo att genomföra ett nogrannt arbete av entrén för att uppnå målet till ett mer inbjudande hem (även snygg stensättning vid entrén är starkt rekommenderat, gå in på "Tjänster utomhus - Stensättning" för mer information). Vi är alltid noga med att utföra en fungerande isolering på entrédörren, med en maxande funktionalitet. 

När det handlar om innerdörrar så är det viktigt att tänka på vad dörren faktiskt förmedlar, därför är utseéndet och färgen viktig för dörren. Exempelvis så ska en sovrumsdörr förmedla avskildhet och lugn, medan vardagsrummet och köket ska förmedla kontakt, gästfrihet. (Vi kan även montera in speciella dörrar som exempelvis bastudörrar)

Om ni finner något intresse av vad vi har att erbjuda,

tveka inte och ring oss! Alla kontaktuppgifter finner ni under -Kontakt-

Tel: 0735 - 625 391