Dränering och Markarbeten

I vissa fall kan det vara så att din tomt inte lutar åt rätt håll. Vilket leder till att regnvattnet kommer att rinna mot din husgrund och kanske in i din källare. Är lutningen felaktig, kan vattnet också samlas i sänkor och skapa blöta områden. 

Vid sådana tillfällen kan du låta oss ordna allting åt dig. Vi kan skapa en perfekt lutning och mycket effektiv dränering, så att du kan hålla fukten borta och samtidigt även behålla värmen i ditt hem! Om du redan fått fuktskador så kan vi självklart åtgärda skadorna och lägga ny och fräsch isodrän! 

Vi har mycket duktiga dränerare som kan allt inom markarbeten. 

Vi kan lösa alla problem i alla situationer. Exempelvis kan vi skapa dräneringsdike åt er där vattnet rinner ner i något dike, avloppsränna, brunn eller sjö. Problemet kan även lösas med hjälp av en infiltrationsbrunn eller helt enkelt med ett vanligt dräneringssystem som är välinpackad med isodrän och isodränskiva m.m. Vi har självklart all nödvändig material för dränering och grävning, exempelvis olika storlekar av maskingrävare.

I markarbete ingår schaktning, återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus, dränering runt grunden, grävning för vatten, avlopp och dagvatten, samt beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas. Husdränering görs delvis med Isodrän, Pordrän eller Platon, och vi utför även infiltration och avlopp. Om du exempelvis har köpt en pool så kan vi på Litabygg utföra en poolgrävning och även installera din pool på mer än bara ett tillfredställande sätt, vi sätter alltså garanti på att du blir nöjd!

 


Om ni finner något intresse av vad vi har att erbjuda,

tveka inte och ring oss! Alla kontaktuppgifter finner ni under -Kontakt-

Tel: 0735 - 625 391

Återställningsarbete

I återställningsarbetet kan vi genomföra stenläggningar efter dränering eller något annat markarbete. På det viset har du även en möjlighet att få ROT-avdrag på stenläggningen, så länge det räknas som ett återställningsarbete.

 

Hos oss har vi en utbildad trädgårdsmästare, som tillsammans med sitt arbetsteam ska kunna hjälpa dig med att anlägga trädgård i enlighet med din skiss. Plantering av rabatter samt andra trädgårdsväxter, gräsplantering, anläggning ar murar, uteplatser, gångar, berså, pergola, planteringsbäddar, mm. Vi utför kvalitativa mark, park & trädgårdsanläggningar vid nybyggnationer och renoveringar för så väl stora som små trädgårdar och uteplatser.

 

Vi utför tomtplanering där vi går igenom med dig vad du vill att vi ska ändra eller fixa på din tomt. Vi gräver upp stubbar & rötter för att plana ut för exempelvis gräsläggning med grässådd/färdiggräs.Om ni finner något intresse av vad vi har att erbjuda,
tveka inte och ring oss! Alla kontaktuppgifter finner ni under -Kontakt-
Tel: 0735 - 625 391