Stensättning och plattläggning

Vi har inte bara duktiga stenläggare, utan vi utför alla våra arbeten fackmannamässigt, alltså enligt svensk standard.

Vi utför alla slags stenläggningar som plattläggning av markplattor, markstenläggning, muranläggningar osv. Bland oss finner du mycket erfarna plattläggare, stensättare, plattsättare och murare som inte bara kan allt inom markarbeten, utan även har många års erfarenhet bakom sig.


Stenarbeten såsom stenläggning och plattläggning, samt även murarbeten och putsarbeten, t.ex. murning och putsning, utföres med största kvalitet och noggrannhet! Vi hjälper dig att stenlägga eller plattlägga en hel väg eller trottoar, garageuppfart, uteplats med stenkant och även stenvägg, eller stengång med stenplattor. Inget jobb är för stort eller litet för oss. Vi har alla nödvändiga verktyg och maskiner.

 

Stenläggningsarbeten som vi utför är t.ex. lägga plattor, marksten, kullersten, marktegel, gatsten, skiffer, natursten, kantsten, mur, sprängstenmur, stödmur eller stentrappor, uteplats eller stengolv, stenterrass, stenaltan eller uterum etc.


OBS: Vi asfalterar inte!

 

 

Om ni finner något intresse av vad vi har att erbjuda,

tveka inte och ring oss! Alla kontaktuppgifter finner ni under -Kontakt-

Tel: 0735 - 625 391